1.SEVİYE YANGIN E.E ve YÜKSEKTE ÇALIŞMA E.E

1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı
Başlangıç-Bitiş Tarihi: 11/05/2020 - 31/10/2020
Etkili Sunum Teknikleri
Yangın Eğitici Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi


Alan Detay

SAAT  PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
21:00 Etkili Sunum Teknikleri Yangın Eğitici Eğitimi Yangın Eğitici Eğitimi Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

 

AMAÇ

1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Prgramı Amacı :

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca, iş yerlerindeki çalışan personelin tümünün veya yeter sayıdaki personelin zorunlu alması gereken temel yangın eğitimlerini verebilecek yeterliliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifika Programı Amacı:

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik kapsamında kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde ‘Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri’ ni verebilecek eğitmenler yetiştirmektir.

KİMLER BU SERTİFİKALARI ALABİLİR ?

1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programının Kapsamı:

·  Tüm İş Güvenliği Uzmanları

·  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ve Adayları

·  Acil Durum ve Afet Yönetimi Mezun ve Öğrencileri

·  İSG Ön Lisans Mezun ve Öğrencileri

·  İşletmelerin Teknik ve Güvenlik Amirleri

·  İş Yeri Hekimleri bu eğitimi alarak Yangın Eğiticisi olabilirler.

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar ;

1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;

·Yanma ve yangını bilir,

·Yanma ve yangının tarifini bilir,

·Yangına sebep olan faktörleri bilir,

·Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,

·Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir,

·Yangın yerindeki tehlikeleri bilir,

·Söndürme maddelerini bilir,

·Yangın söndürme cihazlarını tanır ve kullanır,

·Kişisel koruyucu ekipmanları tanır ve kullanır,

·Temiz hava solunum cihazını kullanır,

·Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır,

·Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,

·Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,

·Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir,

·Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir,

·Temel yangın eğitimi için program hazırlar,

·Temel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar,

·Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır,

·Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar,

·Temel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar,

·Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele temel yangın eğitimi verebilir.

·Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir,

·Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur,

·6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir,

·Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangınla mücadele ekibine eğitim verebilir,

·Yangın risk analizi yapabilir,

·Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifika Programının Kapsamı :

             • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.

             • OSGB (Ortak sağlık güvenlik birimlerinde) görev yapan A B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları.

             • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar.

             • İSG Uzman Adayları.

             • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler.

             • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları.

 Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar ;

 • Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
 • Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
 • Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vb.) bilir.
 • Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
 • Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
 • Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
 • Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
 • Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ verir.

Eğitmen Kadromuz
Akademi Tower
Kubilay Karagözler

Akademi Tower

Akademi Tower
Kubilay Karagözler

Akademi Tower

Akademi Tower
Kubilay Karagözler

Akademi Tower

.4.