ACİL DURUM E.E ve KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA E.E

ACİL DURUM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ve KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Başlangıç-Bitiş Tarihi: 11/05/2020 - 31/10/2020
Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi
Acil Durum Eğitimi


Alan Detay

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitiminin Amacı;

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler kapsamında Acil Durumların belirlenmesini sağlayacak, doğru müdahale planını yapabilecek ve uygulayacak, kriz ve afet yönetimi şeklini kavrayıp öğretebilecek, Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi, Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibi, Teknik Ekipler ve Acil Durum Koordinatörünün yer aldığı Acil Durum Müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek Eğitmen yetiştirmektir.

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı ;

* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik
* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.
* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
* 2013 tarihli Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitiminin Hedef Kitlesi;

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

·Acil Durum Müdahale Ekipleri genel koordinatörleri,

·Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi, Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibinde yer alan beyaz yakalı personel,

·En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,

·Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,

·A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,

·Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

·İSG Uzman adayları,

·Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

·Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans mezunları veya meslek lisesi mezunları

·Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar;

Acil Durum Eğitici Eğitimini almış her birey;

·Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi ve Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibi, Teknik Ekipler ve Acil Durum Koordinatörünün görev yetki sorumlulukları ile hareket tarzlarını tam olarak bilir,

·Acil durum müdahale ekiplerinin eğitimlerini verebilir,

·Acil durum müdahale yönetimi eğitimini verebilir,

·Acil durum, afet ve kriz çeşitlerini bilir,

·Acil durum müdahale ekiplerinin yönetimini bilir,

·İşyeri risk değerlendirmesinin yapılmasında veya revize edilmesinde etkin rol üstlenebilir,

·Acil durum ekiplerini ayrı ayrı ve kapsamlı şekilde oluşturabilir,

·Acil durum müdahale ekiplerinde görevli tüm ekiplerin ekipmanlarını tespit edebilir,

·Acil durum müdahale ekiplerinin ekipmanlarının kullanım eğitimini verebilir,

·Uyarı işaret ve yazılarının planlanmasını yapar,

·Acil Durum Müdahale Ekipleri tatbikatlarını yaptırabilir,

·Raporlama, geri bildirim, kontrol ve denetim yapabilir,

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar;

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitimini almış her birey kurumuna;

·Acil durum, afet ve kriz durumunda Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görevli tüm personelin doğru davranış şeklini belirleyerek, can ve mal kaybını en aza indirilmesini sağlar,

·ÇSGB denetimlerinde sorunsuz bir süreç geçirilmesine katkıda bulunur,

·Kurumun prestijinin korunmasını ve artırılmasını sağlar,

·Verim ve kalitenin artmasını sağlar,

·Personelin güven içinde çalışmasını sağlar,

·Personelin özel hayatında da fayda sağlayacak bilgilere sahip olmasını sağlayarak aidiyet duygusunu artırır.

Eğitmen Kadromuz
Akademi Tower
Kubilay Karagözler

Akademi Tower

Akademi Tower
Kubilay Karagözler

Akademi Tower

.4.